Дундговь аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас

Дундговь аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Төлөөлөгчдийн тогтоол


нийт 49

khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн дөрөвдүгээр хуралдааны тогтоол

2021-05-20 158
Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн дөрөвдүгээр хурлын тогтоол

Дундговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

2021-04-28 101
Дундговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Аймгийн ИТХ-ын Гуравдугаар хуралдааны тогтоолууд

2021-04-28 86
Аймгийн ИТХ-ын Гуравдугаар хуралдааны тогтоолууд

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 448
219 / 49%
81 / 18%
69 / 15%
41 / 9%
38 / 8%