Дундговь аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас

Дундговь аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

ОНХС


нийт 7

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг юунд зарцуулдаг вэ?

2021-04-28 102
ОНХС-г иргэд зээл олгодог сан гэж андуурдаг.

ОНХС-ийн үе шат:

2021-04-28 89
ОНХС-ийн үе шат: 1. Иргэд баг/хорооны Засаг даргадаа 3 хэлбэр/санал асуулгын хуудас бөглөх, бүлгийн ярилцлага, цахим/-ийн аль нэгээр саналаа гаргана

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТАЛААР ТҮГЭЭМЭЛ, АСУУЛТ ХАРИУЛТ

2021-04-28 98
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТАЛААР ТҮГЭЭМЭЛ, АСУУЛТ ХАРИУЛТ

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 448
219 / 49%
81 / 18%
69 / 15%
41 / 9%
38 / 8%