Дундговь аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас

Дундговь аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Тэргүүлэгчдийн тогтоол


нийт 131

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Тавдугаар хуралдааны тогтоолууд

2021-04-28 124
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Тавдугаар хуралдааны тогтоолууд

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Дөрөвдүгээр хуралдааны тогтоолууд

2021-04-28 83
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Дөрөвдүгээр хуралдааны тогтоолууд

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Гуравдугаар хуралдааны тогтоолууд

2021-04-28 78
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Гуравдугаар хуралдааны тогтоолууд

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Хоёр дугаар хуралдааны тогтоолууд

2021-04-28 66
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Хоёр дугаар хуралдааны тогтоолууд

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Анхдугаар хуралдааны тогтоолууд

2021-04-28 59
аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Анхдугаар хуралдааны тогтоолууд

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2021-04-28 108
Дундговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Зургаадугаар хуралдааны тогтоолууд

2021-04-28 80
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Зургаадугаар хуралдааны тогтоолууд

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 448
219 / 49%
81 / 18%
69 / 15%
41 / 9%
38 / 8%