Дундговь аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас

Дундговь аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Холбоо барих


Монгол Улс, Дундговь аймаг, Мандалговь хот, Нутгийн Удирдлагын Ордон

+976 99592022, +976 70593936

+976 70593936, +976 70592128

tumee9627@gmail.com, Nurtaa0712@gmail.com

http://dundgovi.khural.mn

https://www.facebook.com/dundgovi.khural

САНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ